Telegram頻道:阿仔搵老豆老母資料

阿仔搵老豆老母:#C0371

人物資料

未知身份(16182):親中派,撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經係2019年9月14日,參與九龍灣愛中國活動。
阿仔搵老豆老母:#C0371

人物資料

未知身份(427661):親中派,撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經係2019年9月14日,參與九龍灣愛中國活動。
阿仔搵老豆老母:#C0371

人物資料

未知身份(331604):親中派,撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年9月14日,參與九龍灣愛中國活動。
阿仔搵老豆老母:#C0371

人物資料

未知身份(151428):親中派,撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年9月14日,參與九龍灣愛中國活動。
阿仔搵老豆老母:#C0369

人物資料

Mark Fung:親中派,撐警藍絲
Mark Fung係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經係 Facebook 指示威者係「曱甴」,發表撐警言論,以及親身去撐警大會。以下係佢嘅部份言論:
阿仔搵老豆老母:#C0368

人物資料

未知身份(824675):親中派
此人(群)係一名親中派嘅人。佢曾經帶領一班人去破壞連儂牆。
阿仔搵老豆老母:#C0367

人物資料

未知身份(328396):親中派
此人(群)係一名親中派嘅人。佢曾經係2019年9月13日18:40,於香港大學站B2出口撕去連儂牆宣傳品及亂拋垃圾。
阿仔搵老豆老母:#C0366

人物資料

李籍:親中派,撐警藍絲
李籍係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經係2019年9月12日參與九龍灣愛中國活動,係淘大商場唱中國國歌,影市民嘅樣貌,更不顧同行兩個小朋友嘅情緒及安全,強行與在場其他市民打鬥。以下係佢喺現場嘅相片同學校關於佢嘅資料:
阿仔搵老豆老母:#C0365

人物資料

鍾倩馨:親中派,撐警藍絲
鍾倩馨係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢經常係Facebook讚揚中國有幾偉大,支持中國實行獨裁制度,鬧示威者係暴徒及支持警方執法。佢亦認為示威者比警察暴力千倍,寧願同情死物。以下係佢係Facebook發表嘅言論:
阿仔搵老豆老母:#C0364

人物資料

Jacqueline Zhu:親中派,撐警藍絲
Jacqueline Zhu係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經有份係2019年9月12日,參與中環IFC愛中國活動,唱中國國歌,並係Facebook分享活動圖片及親中消息,見下圖: