Yeung Wai Shing:香港警察

編者:陳妍茵

2020-09-08(人物資料)

所屬分類: 香港警察 濫權黑警
Post Topic Image

左邊係Yeung Wai Shing

詳細資料

英文姓名 Yeung Wai Shing
年齡 / 出生日期 08-17
性別
電話號碼 60245824
就讀學校 毅進文憑
地址 觀塘區九龍灣一帶
社交網站帳號 Wai Shing Yeung (Facebook), shing_0817 (Instagram)
職業 香港警察
來源Telegram頻道 老豆搵仔:#A1165

Yeung Wai Shing係香港警察嘅一份子。

佢曾經係2020-09-06於旺角一帶襲擊市民,下面係佢出現係現場嘅圖片:

以下係更多關於佢嘅圖片:

最後更新:2020-09-08

相關資料

謝國峰:香港警察 UI26874

人物資料

謝國峰係香港警察嘅一份子。根據讀者資料,佢係完成毅進文憑後曾打算加入懲教署,但最後加入香港警察。2019年示威開始後,佢曾經係各社交平台宣稱對自己做過嘅野「問心無愧」,又指佢自己如果係2019-07-21元朗恐襲現場,就會拘捕所有恐佈份子,但係同期就加入防暴警察,有係2019年11月鎮壓理工大學內嘅示威者。佢現時居住嘅公屋係一人單位,以家中老人嘅名義取得,亦有份違法兼職救生員賺錢,詳見下圖:生活習慣方面,佢經常係觀塘Physical出沒,亦有機會係彩德打波。

Lau Ting Fung:香港警察 UI20265

人物資料

Lau Ting Fung係香港警察嘅一份子。

陳柏亮:香港警察

人物資料

陳柏亮係香港警察的一份子。據讀者資料指,佢係讀中學嗰時拍過好多次拖,可能患有性病。