Yeung Wai Shing:香港警察

編者:陳妍茵

2020-09-08(人物資料)

所屬分類: 香港警察 濫權黑警
Post Topic Image

左邊係Yeung Wai Shing

詳細資料

英文姓名 Yeung Wai Shing
年齡 / 出生日期 08-17
性別
電話號碼 60245824
就讀學校 毅進文憑
地址 觀塘區九龍灣一帶
社交網站帳號 Wai Shing Yeung (Facebook), shing_0817 (Instagram)
職業 香港警察
來源Telegram頻道 老豆搵仔:#A1165

Yeung Wai Shing係香港警察嘅一份子。

佢曾經係2020-09-06於旺角一帶襲擊市民,下面係佢出現係現場嘅圖片:

以下係更多關於佢嘅圖片:

最後更新:2020-09-08

相關資料

梁倩兒:香港警察 UI20824

人物資料

梁倩兒係香港警察嘅一份子。

江永祥:香港警察 UI2758

人物資料

江永祥係香港警察嘅一份子,有份主持2019年8月起嘅香港警察例行記者會,係會上多次否認有關警隊嘅不利消息,試圖掩飾香港警察暴行。 佢嘅言論包括: 指警方唔需要測試橡膠子彈威力。 話係2019年9月3日被警察粗暴推跌嘅學生係自己跣低。(明報) 否認警方性侵犯被捕女示威者。 支持警察將示威者嘅手屈斷。(立場新聞) 惡言之多,馨竹難書。

黃敏聰:香港警察

人物資料

黃敏聰係香港警察嘅一份子。 據讀者資料,佢係中學嘅時候成日炫耀佢父母都係香港警察成員,都唔想佢去加入組織,所以同屋企人鬧咗交,去咗婆婆屋企住,可見佢係中學起就以加入香港警察為目標。最後佢係完成毅進文憑之後,經兩次嘗試先成功加入香港警察。 除此之外,佢係中四嗰年考完試後,上城門水塘用氣槍射猴子,點知俾人篤灰,然後俾守水塘嘅香港警察成員鬥佢無人性。 以下係更多關於佢嘅圖片: