Tsang Yuen Wai:親中派,撐警藍絲,暴力份子

編者:陳妍茵

2019-10-06(人物資料)

Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Tsang Yuen Wai
性別
電話號碼 64920966
地址 馬鞍山迎海21G
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#C0292

Tsang Yuen Wai係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。

佢曾經係2019年9月6日持刀,打算襲擊示威者。

親屬資料

伴侶:Zhong Xin Yi
電話號碼:5164 7463

女兒:Tsang Pak Wa

兒子:Tsang Choi Wang

母親:Lau Chun Lin
電話號碼:9376 3860

其他親戚:Tsang Nga Wan

最後更新:2020-10-11

相關資料

郭文煒:香港警察 UI25332

人物資料

郭文煒係香港警察嘅一份子。 佢曾經加入Telegram示威者物資小組,打算收取資料拘捕及虐待示威者,見下圖: 據一手資料指出,郭文煒曾經係大學時一腳踏幾船,又係之後做補習社時用自己權力去追求中學生。

Wong Hiu Sze Yvonne:香港警察

人物資料

Wong Hiu Sze Yvonne 係香港警察嘅一份子。

郭鏡波:親中派,暴力份子

人物資料

郭鏡波係一名親中派嘅人。佢曾經表示支持元朗恐襲及黑社會成員無差別襲擊市民。