Tsang Yuen Wai:親中派,撐警藍絲,暴力份子

編者:陳妍茵

2019-10-06(人物資料)

Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Tsang Yuen Wai
性別
電話號碼 64920966
地址 馬鞍山迎海21G
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#C292

Tsang Yuen Wai係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。

佢曾經係2019年9月6日持刀,打算襲擊示威者。

親屬資料

伴侶:Zhong Xin Yi
電話號碼:5164 7463

女兒:Tsang Pak Wa

兒子:Tsang Choi Wang

母親:Lau Chun Lin
電話號碼:9376 3860

其他親戚:Tsang Nga Wan

最後更新:2019-12-16

相關資料

鐘華新:親中派,黑社會

人物資料

鐘華新係一名親中派嘅人。佢有份利用係親中團體嘅成員,包括許景輝、岑浩賓等人,舉辦及管理大量親中派維穩活動。鍾華新嘅親中思想源自佢同解放軍嘅聯繫,可見下圖:根據讀者資料,佢已經係2013年離婚,同前妻及子女再無聯絡。

Tszlok Tse:親中派

人物資料

Tszlok Tse係一名親中派嘅人。佢曾經係Facebook公然聲稱已經去世嘅示威者係「墊佢屍底」。

張烔權:黑社會,親中派

人物資料

張烔權係香港一個屬黑社會嘅成員,曾經主導2019年7月大埔連儂隧道嘅集體破壞行動,佢亦曾經去過2019年6月30日嘅撐警集會。張烔權出現係大埔嘅相係下面: 根據Telegram頻道「阿囝搵老豆老母」資料,張烔權有份包二奶,並經常帶二奶出街。