Poon Chun Lung Kenny:香港警察

編者:陳妍茵

2020-01-31(人物資料)

所屬分類: 香港警察

詳細資料

英文姓名 Poon Chun Lung Kenny
性別
電話號碼 60380438/25183678
地址 FT103 1/F Blk B Police Coll Aberdeen & Wong Chuk Hang
職業 香港警察
來源Telegram頻道 老豆搵仔:#A0981

Poon Chun Lung Kenny係香港警察的一份子。

最後更新:2020-02-06

相關資料

高振邦:香港警察 UI33099,濫權黑警

人物資料

高振邦係香港警察的一份子。佢曾經多次係香港警察所舉辦嘅記者會同記者爭執,曾經對記者話:「呢個場係我哋,唔係你嘅。我唔係嚟答你問題。」親近人士指出,佢係就讀中學嗰時曾經做過學生會副主席。

朱智豪:香港警察,濫權黑警,速龍

人物資料

朱智豪係香港警察的一份子,曾經擔任俗稱(速龍)的特別戰術小隊成員,有份隨機係香港各處街道及公共設施毆打市民。據知情人士指出,18歲考入去做曱甴,個人又矮又細粒,成撚日比其他曱甴玩,一出班守天水圍做單車曱甴,有轉call冇記低時間起本notebook到,起狗屋寫文寫撚到喊,成撚日起fb 出post話自己做曱甴d野,以為自己好撚威,160cm高做到畜聾,前線最撚矮係佢。死矮曱甴

Chan Chun Yeung Jason:香港警察 UI25000

人物資料

Chan Chun Yeung Jason係香港警察嘅一份子。