Mak Chin Ho:香港警察

編者:陳妍茵

2019-12-10(人物資料)

所屬分類: 香港警察
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Mak Chin Ho
年齡 / 出生日期 1970-07-05
性別
電話號碼 27863427 / 94654621
特殊號碼 D8122823
地址 Flat A, 3/F, C3 Sutherland Court, 2-4 Lai Wo Lane, Shatin, NT
職業 香港警察
來源Telegram頻道 老豆搵仔:#A0728

Mak Chin Ho係香港警察的一份子。

親屬資料

伴侶:Ko Pauline
出生日期:1970-11-07
電話號碼:94551746

兒子:Mak Hin Lam Anden
出生日期:2005-09-04
特殊號碼:S0265952

兒子:Mak Hin Long Adrian
出生日期:2001-12-17
特殊號碼:Y8285568

最後更新:2020-02-06

相關資料

陳啟浩:香港警察

人物資料

陳啟浩係香港警察嘅一份子。 據知情人士資料,佢係加入香港警察受訓之時,以督察級準成員最好成績畢業,曾經對住傳媒話自己「會感受同理解市民既不同聲音」,但佢係2019年示威之中有份多次襲擊市民。

Leung Sau Fung:香港警察

人物資料

Leung Sau Fung係香港警察嘅一份子。

溫思豪:香港警察 UI14027,濫權黑警

人物資料

溫思豪為香港警察的一份子。佢曾經係2019-10-01係荃灣涉及插贓嫁禍荃灣中五中槍男生,將一把4呎長削尖鐵枝放入佢嘅隨身物品,當作「武器」。據讀者資料,佢有到中國嫖妓嘅習慣。以下係佢身穿香港警察服裝嘅相片: