Lau Sze Nga:親中派,撐警藍絲

編者:陳妍茵

2020-03-18(人物資料)

所屬分類: 撐警藍絲 親中派
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Lau Sze Nga
性別
就讀學校 油麻地羅裕積小學
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#A0321

Lau Sze Nga係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。

佢曾經多次係Instagram發表支持親中撐警嘅言論。

最後更新:2020-10-11

相關資料

黃一州:親中派,撐警藍絲

人物資料

黃一州係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經多次係Facebook發表支持親中撐警嘅言論,詳見下列圖片。

楊榮輝:親中派

人物資料

楊榮輝係一名親中派嘅人。

Zither Lam:親中派,撐警藍絲

人物資料

Zither Lam係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經多次係Facebook發表支持親中撐警嘅言論,詳見下列圖片。