LM Wong:親中派,撐警藍絲,香港警察

編者:陳妍茵

2020-11-27(人物資料)

Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 LM Wong
性別
電話號碼 98700100
社交網站帳號 Lemon York Wong (Facebook)
職業 香港入境事務處職員、特務警察
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#C0948

LM Wong係香港警察嘅一份子。

佢曾經係Facebook發表支持香港警察嘅言論,詳見下圖:

據讀者資料,佢主動應徵成為特務警察嘅一員,有份打壓香港抗爭者,損害香港人權及自由。佢又曾經接受中國資助,前往北京國家行政學院參加中國「國情班」,詳見封面圖片。

親屬:伴侶
姓名 宋菲菲
親屬:兒子(一名)

最後更新:2020-11-27

相關資料

李俊偉:香港警察

人物資料

李俊偉係香港警察嘅一份子。

Kelvin Kwok:香港警察

人物資料

Kelvin Kwok係香港警察嘅一份子。據讀者資料,佢經常到大帽山拍攝車輛,表面上為車友服務,實際上係採集揸車相用係警察度。佢又係無申報及逃稅下,係土瓜灣電單車行做兼職銷售工作。據另外網民報料,佢曾經搶佢朋友嘅女朋友。

蔡健恆:香港警察

人物資料

蔡健恆係香港警察嘅一份子。