Kieren Cheung:香港警察

編者:陳妍茵

2019-11-15(人物資料)

所屬分類: 香港警察

詳細資料

英文姓名 Kieren Cheung
社交網站帳號 kieren.cheung (Facebook Link)
職業 香港警察(領犬員)
來源Telegram頻道 老豆搵仔:#A0656

Kieren Cheung為香港警察的一份子。

親屬資料

姊:Cindy Cheung
社交平台帳號:cindy.cheung.564 (Facebook Link)

最後更新:2020-02-06

相關資料

任潔敏:香港警察

人物資料

任潔敏係香港警察嘅一份子。根據讀者資料,佢身為香港警察後勤成員,經常認為自己幫助緊其他人,又係網絡上頻繁分享支持香港警察暴行嘅言論,包括部份韓國人支持中國及「我支持香港警察,你現在可以打我了」等照片。

香港警察濫權實錄(整合版)

香港大事記

以下列表顯示嘅文章,紀錄咗香港警察自6月至8月以黎,總計222次濫用權力嘅情況。隨住示威日漸增多,警察嘅濫權行為會不停上升,所以下述文章唔代表香港警察嘅全部惡行。 根據本站統計,大多數讀者係瀏覽「香港警察」關鍵字時,絕大多數會選擇留意較為具識別性嘅資料(而事實上呢個關鍵字係之前,係專用作存放香港警察嘅識別資料),所以新加入嘅文章會單獨列係新關鍵字「黑警濫權實錄」之中,方便大家尋找呢兩方面嘅資料。 呢啲濫權紀錄係由 NOPAID ("Netizens Organizing Police Abuse Investigation Data") 團隊整合而成,其網站為 https://hkpfreport.org ,以CC BY-NC-ND 4.0 授權允許本網站轉載,我地係呢度感謝佢地嘅付出。

劉鳳英:香港警察 UI26522,濫權黑警

人物資料

劉鳳英係香港警察嘅一份子。佢曾經係向女性示威者搜身期間,凌辱示威者。