Tsang Yuen Wai:親中派,撐警藍絲,暴力份子

Author: 陳妍茵

2019-10-06(Personal Particulars)

Post Topic Image

Details

English Name Tsang Yuen Wai
Gender
Phone Number 64920966
Addresses 馬鞍山迎海21G
Source (Telegram) Son Finds Parents #C0292

Tsang Yuen Wai係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。

佢曾經係2019年9月6日持刀,打算襲擊示威者。

親屬資料

伴侶:Zhong Xin Yi
電話號碼:5164 7463

女兒:Tsang Pak Wa

兒子:Tsang Choi Wang

母親:Lau Chun Lin
電話號碼:9376 3860

其他親戚:Tsang Nga Wan

Last Updated: 2020-10-11

Related Data

鍾惠蘭:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

鍾惠蘭係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經係元朗發癲,鬧整連儂牆的小朋友。親屬資料伴侶:陳夢華

許濤:親中派

Personal Particulars

許濤係一名親中派嘅人。佢為親中媒體工作,有份協助編製假新聞詆毁示威者。

賈民偉:親中派

Personal Particulars

賈民偉係一名親中派嘅人。佢曾經係Facebook支持港鐵係元朗恐襲嘅不合當處理手法。