Tsang Yuen Wai:親中派,撐警藍絲,暴力份子

Author: 陳妍茵

2019-10-07(Personal Particulars)

Post Topic Image

Details

English Name Tsang Yuen Wai
Gender
Phone Number 64920966
Addresses 馬鞍山迎海21G
Source (Telegram) Son Finds Parents

Tsang Yuen Wai係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。

佢曾經係2019年9月6日持刀,打算襲擊示威者。

親屬資料

伴侶:Zhong Xin Yi
電話號碼:5164 7463

女兒:Tsang Pak Wa

兒子:Tsang Choi Wang

母親:Lau Chun Lin
電話號碼:9376 3860

其他親戚:Tsang Nga Wan

Last Updated: 2020-10-11

Related Data

Tszlok Tse:親中派

Personal Particulars

Tszlok Tse係一名親中派嘅人。佢曾經係Facebook公然聲稱已經去世嘅示威者係「墊佢屍底」。

翁梓軒:親中派

Personal Particulars

翁梓軒係一名親中派嘅人。佢曾經同前任港中政府行政長官梁振英合照。

郭家健:暴力份子,黑社會

Personal Particulars

郭家健係一名有黑社會背景嘅人。佢曾經參與2019年7月21日元朗恐襲,係街頭及元朗站內無差別襲擊市民。