Ng Pui Sing:香港警察,速龍,濫權黑警

Author: 陳妍茵

2019-12-27(Personal Particulars)

Post Topic Image

Details

English Name Ng Pui Sing
Gender
Phone Number 98012559
Addresses 屯門寶怡花園2座29G
Occupation 香港警察(機場特警 / 速龍)
Source (Telegram) Dad Finds Sons

Ng Pui Sing係香港警察的一份子,曾經擔任俗稱(速龍)的特別戰術小隊成員,有份係香港各地無差別追打市民。

佢曾經係2019-10-28,係示威現場附近為警察開門,令佢地可以闖入私人地方。

Relative:伴侶
Name Chong Pui Kwan(女)

Last Updated: 2020-02-06

Related Data

莫嘉怡:香港警察 UI27758

Personal Particulars

莫嘉怡係香港警察嘅一份子。

呂思灝:香港警察 UI8486

Personal Particulars

呂思灝係香港警察嘅一份子。親屬資料伴侶:麥寶玲電話號碼:61398584特殊號碼:Z3941052子女:呂雪嵐出生日期:2014-02-14特殊號碼:S7052105

邱裕堂:香港警察,濫權黑警

Personal Particulars

邱裕堂係香港警察嘅一份子。 佢曾經係2019-12-21,於尖沙咀海港城蒙面出現,協助香港警察拘捕示威者。以下係佢出現係現場嘅圖片: 佢亦有份違反規定,係Zefish Drive (NAUI) 兼職潛水教練賺錢。 以下係佢自行公佈嘅就業資料,顯示佢有兼職潛水教練賺錢: