Kieren Cheung:香港警察

Author: 陳妍茵

2019-11-16(Personal Particulars)

Categories: 香港警察

Details

English Name Kieren Cheung
Social Media Accounts kieren.cheung (Facebook Link)
Occupation 香港警察(領犬員)
Source (Telegram) Dad Finds Sons

Kieren Cheung為香港警察的一份子。

親屬資料

姊:Cindy Cheung
社交平台帳號:cindy.cheung.564 (Facebook Link)

Last Updated: 2020-02-06

Related Data

曾家輝:香港警察,濫權克警

Personal Particulars

曾家輝係香港警察嘅一份子。 佢曾經係2019年10月1日嘅示威當中,係荃灣區向一名中五學生使用實彈開槍,意圖謀殺示威者。 據親近人士指出,佢係2018年加入機動部隊,佢一度希望母親可以睇到佢畢業,但母親早早去世。 親屬資料 妻子:樊雪芳(Fan Suet Fong Fanny) 電話號碼:90359041 特殊號碼:K0603309 女兒:曾梓堯(Tsang Tsz Yiu Nicole) 就讀學 ...

趙友鈞:香港警察

Personal Particulars

趙友鈞為香港警察的一份子。據讀者資料,他在10歲前的姓名為趙春亮,後更名為趙友鈞。入職警察後被派擔任臥底,染上金髮,又趁機與黑社會女性發生性關係。現時他駐守於港島某警署,工餘時經常在柴灣永利打籃球。

張文迪:香港警察

Personal Particulars

張文迪係香港警察嘅一份子。