Kieren Cheung:香港警察

Author: 陳妍茵

2019-11-16(Personal Particulars)

Categories: 香港警察

Details

English Name Kieren Cheung
Social Media Accounts kieren.cheung (Facebook Link)
Occupation 香港警察(領犬員)
Source (Telegram) Dad Finds Sons

Kieren Cheung為香港警察的一份子。

親屬資料

姊:Cindy Cheung
社交平台帳號:cindy.cheung.564 (Facebook Link)

Last Updated: 2020-02-06

Related Data

江永祥:香港警察 UI2758

Personal Particulars

江永祥係香港警察嘅一份子,有份主持2019年8月起嘅香港警察例行記者會,係會上多次否認有關警隊嘅不利消息,試圖掩飾香港警察暴行。 佢嘅言論包括: 指警方唔需要測試橡膠子彈威力。 話係2019年9月3日被警察粗暴推跌嘅學生係自己跣低。(明報) 否認警方性侵犯被捕女示威者。 支持警察將示威者嘅手屈斷。(立場新聞) 惡言之多,馨竹難書。 親屬資料   妻子:Redy Choi 就讀學校:聖保祿 ...

Fung Kwok Kui:香港警察

Personal Particulars

Fung Kwok Kui係香港警察的一份子。 據知佢經常於荃灣楊屋道一帶出沒。

姚振威:香港警察 UI33724

Personal Particulars

姚振威係香港警察的一份子。