Christine Yung:親中派,撐警藍絲

Author: 陳妍茵

2021-06-13(Personal Particulars)

Categories: 親中派 撐警藍絲
Post Topic Image

Details

English Name Christine Yung
Gender
Social Media Accounts Christine yung (Facebook)
Source (Telegram) Son Finds Parents #A0497

Christine Yung是一名「撐警藍絲」,支持香港警察虐待示威者。

她曾經在Facebook發表大量親中國共產黨及支持香港警察濫權濫暴的言論。

以下是更多相關的圖片:

Last Updated: 2021-06-13

Related Data

Kent Chin:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

Kent Chin係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經加入防鄉事派恐佈份子嘅Telegram群組,意圖收集群組內人士嘅資料。

鄭麗華:親中派

Personal Particulars

鄭麗華係一名親中人士,曾經參加親中團體所舉辦嘅聚會。

李梓敬:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

李梓敬係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經發表「唔認自己係中國人,就唔好逗利是」嘅親中言論,如圖所示:除此之外,佢亦係Youtube經營頻道,發放大量親中言論及資訊,又與多名親中人士,包括石房有、高松傑及許民楓等人組成「男人幫」,共同宣傳親中共思想。